Gutanów
Wieś Gutanów Wita Serdecznie
WITAMY SERDECZNIE NA STRONACH WSI GUTANÓW
 
Szlaki rowerowe po Gminie Garbów i okolicach przebiegające przez Gutanów
 
„Pętla południowa” - zielony
Szlak rowerowy jest pętlą długości ok. 19 km i biegnie przez: Garbów, Bogucin, Ługów, Gutanów i kończy się w Garbowie. W zdecydowanej większości są to drogi o nawierzchni utwardzonej asfaltem lub betonem o niskim natężeniu ruchu samochodowego. Trasa ukazuje walory krajobrazowe południowej części Gminy Garbów i najbliższych okolic. Żeby pokazać więcej walorów krajobrazowych i zabytkowych najbliższych okolic wkraczamy na teren gminy Jastków, Markuszów i Nałęczów.
Szlak ma swój początek w Garbowie. Można tu zobaczyć zespół pałacowo-parkowy z II połowy XIX wieku. Klasycystyczny pałac wybudowany wg. projektu arch. Józefa Dietricha przez hr. Jana Jezierskiego , otoczony starodrzewem, obok kompleks stawów rybnych „Julin”, „Kępa Północna”, „Kępa Południowa”, „Pałac”, „Irena”.
W parku rośnie 31 gatunków drzew, ok. 180 z nich liczy sobie ponad 100 lat, wiele ma w obwodzie powyżej 300 cm, wśród nich okazały jesion, który figuruje w rejestrze pomników przyrody woj. lubelskiego. Na uwagę w parku zasługuje pomnik-obelisk poświęcony pamięci 80 mieszkańców gminy Garbów, zamordowanych w latach 1939-45 oraz Kamień Kościuszki wzniesiony w 100-rocznicę śmierci Naczelnika, upamiętniający pobyt i przemarsz przez Garbów wojsk polskich pod wodzą J. Poniatowskiego i T. Kościuszki w czasie wojny polsko-rosyjskiej w 1792 roku.
Na wzgórzu, w centrum osady, malownicze ruiny kościoła pw. św. Wojciecha z poł. XVIII w. Drewniana część świątyni z XVII w. spłonęła w 1915 roku. Murowana fasada tzw. „Kościelisko” wpisane jest w rejestrze zabytków jako trwała ruina krajobrazowa. Po drugiej stronie wzgórza – lessowy wąwóz.
Na kolejnym wzniesieniu neogotycki kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego (św. Wojciecha i św. Leonarda) wybudowany w latach 1908-1912 wg projektu Józefa P. Dziekońskiego, jeden z najwyższych w Polsce. Na jednej z dwóch wież bije dzwon z 1512 r. ważący 1000 kg.. Ufundował go ks. Jan Ożarowski, kapelan królewski.
Na starym cmentarzu z I poł. XIX wieku, zamkniętym przed 1939 r. znajdują się nagrobki dawnych właścicieli ziemskich -Trzcińskich, Grabowskich, Moskalewskich - z rodziny tej pochodził Stanisław Moskalewski, pierwszy po odzyskaniu niepodległości, wojewoda lubelski.
Dalej, przez malowniczo położoną miejscowość Bogucin, droga prowadzi do Ługowa, gdzie znajduje się zespół parkowy z dworkiem modrzewiowym z XIX wieku, wybudowany przez Józefa Iżyckiego, herbu Bończa.
Drogą asfaltową i utwardzoną przez lessowy wąwóz dojeżdżamy do Gutanowa. W gąszczu drzew, na wzgórzu ukryty dworek z pocz. XX w. o bardzo nietypowej formie, (sprawia wrażenie będącego jakby dodatkiem do innego obiektu). Wybudowany przez hr. Tomasza Grabowskiego (potomka króla Stanisława Augusta).
W centrum wsi figura słupowa z posągiem św. Anny z XVIII w. (kopia, oryginał znajduje się w pobliskiej kaplicy).
Drogą utwardzoną wracamy do Garbowa, po drodze mijamy: zabytkowy cmentarz wojskowy żołnierzy austriackich z okresu I wojny światowej poległych na tym terenie w sierpniu 1915 roku oraz dwa stawy „Miesiące” i „Lipiński”
 
Szlak „łącznikowy” do Nałęczowa - niebieski
W Gutanowie, od pętli głównego szlaku rowerowego poprowadzone zostało odgałęzienie prowadzące do centrum Nałęczowa, liczący ok. 8 km, tzw. szlak „łącznikowy” - oznakowany odcinek biegnący przez miejscowości: Gutanów, Czesławice, Strzelce i Nałęczów
 


Zabytki i atrakcje Gutanowa

Święta Anna - figura
W centrum Gutanowa na działce Stolarczyków znajdowała się na 2,5 metrowym postumencie 88 centymetrowa figurka z terrakoty, która w 1991 roku staraniem Józefa Kozłowskiego została przekazana do Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym celem renowacji. Określono, że powstała w XVIII wieku i prawdopodobnie przedstawia postać św. Anny. Niestety niema pewności, że jest to św. Anna gdyż uszkodzenia  jakie wyrządził czas spędzony na cokole pozbawiły figurkę części ręki oraz atrybutu, którymi w przypadku św Anny były: palec na ustach, księga lub lilia.
Po przeprowadzeniu renowacji przez specjalistów z Kazimierza Muzeum Nadwiślańskie ociągało się ze zwrotem figurki licząc, że wzbogaci ich własne zbiory. Zaproponowano nawet przekazanie w zamian wiernej kopii, jednakże ta propozycja spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem mieszkańców Gutanowa, władz gminnych i ks. proboszcz Stanisława Wąsika. Podjęto działania zmierzające do odzyskania świętej figurki. Aby konserwator wyraził zgodę na jej powrót należało uregulować jej stan prawny  oraz wskazać bezpieczne miejsce jej umieszczenia. Wówczas Stolarczykowie przekazali figurkę na własność parafii Garbów, co potwierdza podpisany przez nich akt notarialny. Efektem powyższych działań był powrót 20 czerwca 1992 roku figurki do Gutanowa i umieszczenie jej na specjalnie do tego przygotowanym miejscu w kaplicy gutanowskiej.
Na starym postumencie w centrum wsi przy drodze powiatowej umieszczono kopię figury św. Anny.


Matka Boska – figura słupowa
Przy skrzyżowaniu dróg gminnych obok byłego Kółka Rolniczego na wzniesieniu znajduje się figura Matki Bożej Niepokalanej. W odległości ok. 150 m od figury znajduje się dworek (obecnie remiza OSP), dawniej siedziba hrabiego Grabowskiego. Teren dzielący te dwa obiekty był niegdyś parkiem dworskim, w którym rosły wspaniałe modrzewie, zaś od pałacu biegła aleja wysadzana po bokach lipami, łączącą się z drogą główną w pobliżu wspomnianej figury. Jak donoszą podania fundatorem owej figury był prawdopodobnie Stanisław Grabowski urodzony w Niedrzwicy; człowiek pobożny, wzorowy katolik, brat hr. Tomasza Grabowskiego właściciela tutejszego majątku. Zmarł w Gutanowie w 1912 roku w wieku 69 lat, był profesorem języków starożytnych na Uniwersytecie Warszawskim. Ostatnie lata życia spędził w majątku brata w Gutanowie. Dlatego też można przypuszczać że czas powstania figury Matki Boskiej przypada na przełom XVIII i XIX wieku
Na początku lat dziewięćdziesiątych mieszkaniec Gutanowa Marian Pasternak dokonał drobnych napraw przy figurze oraz zlecił wykonanie płotka.
W 2009 roku w związku z planowanymi dożynkami Gminnymi w Gutanowie podjęto działania renowacyjne figurki.
 

 
 

 

 

  
Ważne Linki
 

TEDI-B