Gutanów
Wieś Gutanów Wita Serdecznie
WITAMY SERDECZNIE NA STRONACH WSI GUTANÓW
 
 
 
 
         

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło nr 12 w Gutanowie

Zebranie założycielskie gutanowskiego koła odbyło się 9 marca 2008 roku i zostało powołane mocą uchwały nr 1/03/2008 w obecności Aliny Gucmy Prezesa i Stanisława Miciuka Wiceprezesa Zarządu Okręgowego w Lublinie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Podczas zebrania został przyjęty statut i instrukcja organizacyjna przekazana przez władze związku, wybrano również pięcioosobowy zarząd którego przewodniczącą została Janina Piwkowska. Początki Koła nr 12 nie były łatwe, jednak dzięki zaangażowaniu członków, których początkowo było 18 osób, prężnie zaczęto działać. Pierwszym krokiem było zorganizowanie siedziby. Władze gminy przekazały na potrzeby koła pomieszczenia w budynku starej szkoły (w centrum wsi), które do tej pory są wykorzystywane wspólnie z KGW. Dzięki wsparciu Wójta Gminy Garbów Kazimierza Firleja oraz społecznej pracy członków, pomieszczenia zostały wyremontowane oraz wyposażone w niezbędny sprzęt, w postaci stolików, krzeseł oraz drobnego sprzętu wyposażenia kuchni. Fundusze pozyskane od sponsora – miejscowego przedsiębiorcy pozwoliły na zakup dodatkowego wyposażenia, oraz poprawę wystroju sali spotkań poprzez wykonanie oprawy obrazów. Zagospodarowano również teren przed budynkiem, usunięto zbędne chaszcze, posadzono kwiaty, zaś trawnik jest regularnie koszony kosiarką zakupioną z własnych funduszy. Dzięki staraniom i wielkiemu zaangażowaniu przewodniczącej od 2008 roku członkowie koła otrzymują pomoc w postaci produktów żywnościowych i tak w 2009 roku rozdysponowano ok. 5 ton żywności o wartości ok.. 11 tyś zł, zaś w 2010 roku ok. 4 ton o wartości 8 485 zł.

Koło aktywnie uczestnicz w życiu społecznym i kulturalnym miejscowości i gminy a nawet poza nimi. W 2008 roku występowało na Festynie Garbowskim, zaś w 2009 na Jubileuszu 455 rocznicy powstania Woli Przybysławskiej za co otrzymało pamiątkowe dyplomy. Również w 2009 roku członkowie gutanowskiego koła wykazali wielkie zaangażowanie w organizację dożynek gminnych które odbyły się w naszej miejscowości. Od początku swej działalności Koło nr 12 w Gutanowie organizuje liczne imprezy, niektóre z nich stały się cyklicznymi do najważniejszym można zaliczyć spotkania z okazji: Nowego Roku, dnia kobiet, świąt Wielkiejnocy, dnia inwalidy, pieczonego ziemniaka, dnia seniora czy spotkanie wigilijne. Na organizowane spotkania zapraszani są różni goście: władze związkowe, władze gminne z panem Wójtem Kazimierzem Firlejem na czele, członkowie zaprzyjaźnionych kół, ze szczególnym uwzględnieniem Koła z Nałączowa (do którego należeli mieszkańcy Gutanowa przed utworzeniem własnego Koła), oraz panią sołtys i radnego z naszej miejscowości. Organizacja gutanowska zgodnie z założeniami statutu wspiera swych członków, ludzi starszych, samotnych niejednokrotnie schorowanych uprzyjemniając im jesień życia. Obecnie Koło nr 12 PZERI w Gutanowie liczy 52 członków, skład zarządu przedstawia się następująco:

Przewodnicząca – Janina Piwkowska

Sekretarz – Jadwiga Kotulska

Skarbnik – Stanisław Pliszka

Członek - Halina Staniak

Członek – Antoni Michałek


            
 

 
 
 
 
 

  
Ważne Linki
 

TEDI-B