Gutanów
Wieś Gutanów Wita Serdecznie
WITAMY SERDECZNIE NA STRONACH WSI GUTANÓW
Prezentacja miejscowości
 
Gutanów to miejscowość leżąca w zachodniej części województwa Lubelskiego, na terenie gminy Garbów. Znajduje się w odległości ok. 25 km od Lublina , 35 km od Kazimierza i tylko 8 km od Nałączowa i Wojciechowa. Wspomniana lokalizacja w pobliżu uznanych ośrodków turystycznych, piękna okolica, czyste powietrze oraz bogata historia, kultura i tradycja tej miejscowości wskazuje na potencjał turystyczny Gutanowa.
 
 
 
Powierzchnia miejscowości wynosi 800 ha co stanowi 7,8 % powierzchni Gminy Garbów. Do początku lat 90-tych administracyjnie przynależał do powiatu Puławskiego, jednakże dzięki staraniom władz gminnych cała gmina a tym samym i Gutanów zostały przyłączone do powiatu lubelskiego. 
Współrzędne geograficzne miejscowości to 51° 20' 18,41'' N;   22° 17' 14,55'' E. Gutanów graniczy z 7 miejscowościami i tak od południa z Ługowem i Ożarowem (leżącymi w Gminie Jastków), Czesławicami, Ludwinowem i Paulinowem (należącymi do Gminy Nałęczów), Górami (Gmina Markuszów) i Garbowem będącym siedzibą Urzędu Gminy.
Przez Gutanów przebiegają dwie drogi powiatowe: nr 2202L Garbów-Gutanów-Czesławice-Nałęczów, dł. 7497m (tylko część tej drogi przebiega przez teren Gutanowa) i nr 2203L Markuszów-Góry-Gutanów, dł. 429m oraz kilkanaście kilometrów dróg gminnych.
Przez miejscowość poprowadzona została trasa  ścieżki rowerowej biegnąca od Nałęczowa (szlak „łącznikowy” Gutanów-Nałęczów), który dalej łączy się z pętlą południową Gminy Garbów (szczegóły na podstronie „Turystyka”). Wieś charakteryzuje się zabudową kolonijną, porozrzucaną po licznych pagórkach. Tylko w centralnej części przy drodze głównej jest zwarta zabudowa. Znajdują się tu ważniejsze obiekty życia społecznego, takie jak kaplica, świetlica wiejska, sklepy, przystanek autobusowy.
Gutanów to wieś typowo rolnicza. Stosunkowo dobre ziemie oraz w miarę łagodny klimat sprzyjają rozwojowi produkcji roślinnej, a przez to i hodowli. Jednakże to, co stanowi walor turystyczny, a mianowicie urokliwa pagórkowata rzeźba terenu, liczne wzniesienia i wąwozy nie są tymi elementami, które ułatwiają prowadzenie działalności rolniczej. Dominującym kierunkiem rozwoju jest produkcja mleka i uprawa zbóż, które ciągle się zwiększają, a związane jest to z przemianami społeczno-gospodarczymi jakie zaszły i ciągle zachodzą na polskiej wsi. Na polach gdzie do niedawna uprawiano ziemniaki i buraki cukrowe rośnie teraz kukurydza stanowiąca główne źródło paszowe dla krów mlecznych.
 
LOKALIZACJA
 

 
 
***
 
 

  
Ważne Linki
 

TEDI-B