Gutanów
Wieś Gutanów Wita Serdecznie
WITAMY SERDECZNIE NA STRONACH WSI GUTANÓW
 

Koło Gospodyń Wiejskich w Gutanowie

Koło Gospodyń Wiejskich w Gutanowie powstało 18 maja 1945 roku z inicjatywy Bronisława Pietraka i Cecyli Rzeźnik która została jego pierwszą przewodniczącą. Gutanowskie Koło było pierwszą tego typu organizacją założoną na terenie gminy Garbów. Od samego początku aktywnie działało na rzecz rozwoju Gutanowa, nie zapominając o jego kulturze i tradycjach. Należy się wielki podziw dla członkiń które mimo bardzo ciężkiej pracy w swoich gospodarstwach oraz codziennych obowiązków uczestniczyły w spotkaniach Koła. KGW z Gutanowa regularnie uczestniczy we wszelkich uroczystościach gminnych i parafialnych. Działalność i funkcjonowanie gutanowskiego Koła wkomponowało się w obraz i wizerunek naszej wsi, którego to obrazu „Gutanowskie Kobity” są zarówno współautorem jak i podmiotem. Dziś trudno sobie wyobrazić uroczystości odpustowe w gutanowskiej kaplicy bez Pań z KGW ubranych w stroje ludowe, aktywnie uczestniczące we mszy świętej i procesji.
Gutanowskie Koło w swoim ponad 65 letnim dorobku osiągnęło bardzo wiele, dzięki zaangażowaniu i poświęceniu swoich członkiń, jak również dzięki wielkiemu wsparciu współzałożyciela Bronisława Pietraka, który posiadał poza niepodważalnym talentem artystycznym również talent organizatorski. To z inicjatywy Pietraka KGW uczestniczyło w licznych wyjazdach, spotkaniach, występach.
KGW przejawiało wielorakie zainteresowania, dlatego były organizowane kursy kroju i szycia, kursy pieczenia i gotowania oraz racjonalnego żywienia, kurs garmażeryjny, a to wszystko pod instruktażem fachowców. Panie uczestniczyły w Konkursie na Ogródki Warzywniczo-Kwiatowe ogłoszonym w 1958 roku dzięki wsparciu finansowemu PAX-u oraz pomocy IUNG, który dostarczał uczestnikom konkursu bezpłatne nasiona, sadzonki warzyw i kwiatów. Fachowcy z puławskiego IUNG-u   przeprowadzili również tematyczne prelekcje dotyczące prowadzenia przydomowych ogródków. Patronat medialny nad całą akcją sprawowała Redakcja „Słowa Powszechnego”.
Jesienią 1971 roku podczas wycieczki do Warszawy KGW Gutanów odwiedziło redakcję „Przyjaciółki”. Późniejszy artykuł w tymże tygodniku opisywał to w następujący sposób: ”Goście z Gutanowa  - Odwiedziły naszą redakcję zwiedzające akurat Warszawę, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Gutanowie w pow.  puławskim, którym towarzyszyli: miejscowy kowal artysta, prezes Stowarzyszenia Twórców Ludowych Bronisław Pietrak oraz sekretarz GRN Wacław Królikowski. W serdecznej rozmowie z miłymi gośćmi naczelny redaktor „Przyjaciółki”, Anna Wysznacka przedstawiła najbliższe plany naszego pisma, zaś przewodnicząca KGW Anna Kawka, kierowniczka klubu „Ruch” Helena Kobierska i inne gospodynie mówiły o potrzebach swojej wsi oraz wypowiadały opinie o publikacjach „Przyjaciółki””.
Jesienią 1975 roku miała miejsce wizyta w Mikołajewicach pod Łodzią na zaproszenie miejscowego KGW spotkanie z naczelnikiem gminy Lutomiersk. Podczas wycieczki zwiedzano również Łowicz, Żelazową Wolę i oczywiście Warszawę.
„40 lat KGW w Gutanowie” – pod takim tytułem ukazał się artykuł w Tygodniku Rolniczym „Nasza Wieś” z 19 maja 1985 następującej treści: „Gutanowskie gospodynie pamiętają czasy, a było to niemal 30 lat temu, kiedy i ich rodzinnej wsi „Słowo Powszechne” napisało: „Gutanów – jedna z wsi zabitych deskami w woj. lubelskim” . Dziś to nie ten sam Gutanów. Zorganizowane przed 40 laty Koło Gospodyń Wiejskich (18.V.1945 r.) było nośnikiem kultury, walnie przyczyniło się do zmiany oblicza tej wsi. Konkurs czystości wsi, ogródki warzywne i kwiatowe, kursy kroju i szycia, kurs gotowania i garmażeryjne, ogólnopolski konkurs artystycznego kowalstwa, wykłady Uniwersytetu Ludowego, wizyty dziennikarzy „Chłopskiej Drogi”, „Przyjaciółki”, „Gromady – Rolnika Polskiego” i wielu innych gazet i czasopism – długo można by tak wymieniać najróżnorodniejsze poczynania mieszkańców Gutanowa, którym partnerowały utalentowane gospodynie, a które sprawiły, że wieś nie jest już zabita deskami”.
Współzałożyciel Koła Bronisław Pietrak, był aniołem stróżem gutanowskiego KGW, wspierał jego działalność na wszelkie możliwe sposoby. Gdy w 1979 roku przeprowadził się do Lublina i jego kontakty z Gutanowem i KGW został ograniczone, wówczas opiekę nad Kołem przejęła miejscowa nauczycielka Zofia Skoczylas, dzięki jej zaangażowaniu i poświęceniu gutanowskie KGW nadal funkcjonowało i odnosiło sukcesy. Stała się mentorem, opiekunem i promotorem, pomagała w doborze repertuaru przedstawień, tworzyła choreografię. Należy dodać, że działalność Pani Skoczylas nie ograniczała się wyłącznie do współpracy z KGW, organizowała również występy gutanowskich dzieci. Jako długoletnia nauczycielka wychowała kilka pokoleń mieszkańców Gutanowa.
W strukturach gutanowskiego KGW od lat funkcjonuje kabaret „Sami Swoi – niema Mocnych”  - któż nie zna sławnej pani Bielickiej granej przez Cecylię Burek oraz pani Barbary Adamskiej w roli redaktorki. To one rozbawiają publiczność na różnych imprezach. Można śmiało stwierdzić, że są stałym punktem programu corocznych gminnych dożynek. Układane przez wspomniane panie skecze są trafną satyryczną ripostą na bieżącą sytuację społeczno-polityczną w naszym kraju  niejednokrotnie budzącą kontrowersje oraz zmuszającą do przemyśleń potencjalnego odbiorcę.
KGW  oraz kabaret gutanowski gościły na wielu scenach prezentując swój dorobek i swoje umiejętności, np. w uzdrowisku nałęczowskim bawiąc kuracjuszy, czy w stołecznym „Domu Chłopa”. Odniesionych sukcesów i zdobytych wyróżnień, gutanowskiemu Kołu mogłaby pozazdrościć niejedna tego typu organizacja. Jednym z wielu wyróżnień, które jest szczególnie miło wspominane było zdobycie pierwszego miejsca ex aequo z Bogucinem w konkursie wieńców dożynkowych w 1992 roku i udział w dożynkach wojewódzkich, za co KGW otrzymało dwie nagrody pieniężne w wysokości 1,5 i 1 mln zł.
Gutanowskie Koło to nie tylko odtwarzanie dawnej kultury i folkloru ludowego. To również tworzenie nowego repertuaru odpowiedniego na różne imprezy i okoliczności. W roli głównego autora tekstów dla KGW znakomicie wypada długoletnia członkini, Pani Danuta Zdun, to ona tworzy „na zamówienie” teksty piosenek i wierszy, zarówno lirycznych jak i satyrycznych trafnie odzwierciedlających naszą rzeczywistość.
Przewodniczące KGW Gutanów:
 Rzeźnik Cecylia 1945 - 1960
 Maruszak Stanisława 1960 -  1965
 Siwiac Janina 1965 -  1969
 Kawka Anna 1969 – 1972
 Kozłowska Zofia 1972 – 1980
 Wolska Teresa 1980 – 1983
 Nakonieczna Stanisława 1983 – 2005
 Korczak Zenobia 2005 – 2007
 Kotulska Jadwiga 2007 –  do chwili obecnej.KGW w Gutanowie  zostało zarejestrowane w 1987 roku w Wojewódzkim Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Lublinie pod numerem 22/87.
W swojej ponad sześćdziesięcio pięcio letniej historii przez Koło „przewinęło” się około 60 członkiń, których praca i zaangażowanie wpłynęły na rozwój miejscowości, oraz na trwałe wpisało tę organizację w historię Gutanowa.
Obecnie KGW w Gutanowie liczy 12 członkiń: Adamska Barbara, Boguta Genowefa, Burek Cecylia, Filipek Janina, Klimek Stanisława, Korczak Zenobia, Kotulska Jadwiga, Pasternak Alicja, Pasternak Krystyna, Syrwatka Leokadia, Sobczak Joanna, Zdun Danuta.
 
 

  
Ważne Linki
 

TEDI-B