Gutanów
Wieś Gutanów Wita Serdecznie
WITAMY SERDECZNIE NA STRONACH WSI GUTANÓW
 
HISTORIA GUTANOWA
 
Pierwsze wzmianki dotyczące Gutanowa pochodzą z 1380 roku, gdy jako wieś szlachecka została w ramach działu rodzinnego przypisana z kilkoma innymi wsiami w tym z Bochotnicą Jakubowi – synowi Eustachego. W kolejnych latach źródła podają że majątek Gutanów należał do familii Febroniów herbu Ciołek, którym został skonfiskowany i nadany dworzaninowi królewskiemu Mikołajowi Śmietance. Kolejnymi właścicielami byli jednocześnie chorąży kaliski – Wawrzyniec Rostworowski oraz Jan i Andrzej Lesieccy. Pod koniec XVII wieku majątek gutanowski należał do rodziny Iłżyckich herbu Bończa, w ramach postępowań spadkowych w 1738 dobra przypadły Jackowi i Adamowi Głuskim herbu Ciołek. Zachowany opis ówczesnego majątku przedstawia go jako opuszczony i zaniedbany. Poprawa tego stanu rozpoczyna się z chwilą przejęcia Gutanowa w II połowie XVIII w. przez Tomasza Dłuskiego herbu Nałęcz. Dalsze lata to czas przejmowania majątku przez kolejnych spadkobierców rodu Dłuskich. Józefina Dłuska córka Tomasza poślubiła hr. Leona Grabowskiego (wnuka króla Stanisława Augusta), córka z tego małżeństwa Jadwiga odkupiła Gutanów od swojej ciotki Marii Łączyńskiej z Dłuskich, a następnie w roku 1880 sprzedała swojemu bratu Tomaszowi Grabowskiemu za kwotę 45 tyś rs. Inne źródła podają że Tomasz Grabowski został właścicielem po spłaceniu rodzeństwa. Następnie powiększył majątek o 120 mórg poprzez dokup ziemi od właściciela Ożarowa hr. Wincentego Łosia. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich opisuje że około 1880 roku na terenie folwarku był jeden budynek murowany i 14 drewnianych, zaś folwark i wieś Gutanów miały obszar 991 mórg, opis dworu brzmi: “ Jest tu stary dwór modrzewiowy budowany w 1731 roku, podobno obszerne piwnice, kaplica we dworze (była), sad owocowy z aleją lipową i (we dworze) oryginalny piec kaflowy”.
 
C.D.N.
 

  
Ważne Linki
 

TEDI-B